O Nama

O Nama

Zahvaljujući više od 10 godina iskustva u prodaji različitih vrsta proizvoda, Masterteh d.o.o. je osnovao ogranak Masterpharm sa idejom za plasiranje novih vrsta farmaceutskih proizvoda visokog kvaliteta.

Ideja koja stoji iza stvaranja Mastepharm-a bila je identifikacija nove, jednostavnije za upotrebu, brže i efikasnije upotrebe različitih vrsta proizvoda za čiji kvalitet možemo da garantujemo.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja konstantno postavlja više ciljeve i standarde u oblasti poslovanja, kompanija koja nudi najbolja rešenja, pruža najbolju uslugu i prepoznatljiv kvalitet.

Masterpharm nudi najbolja rešenja u oblasti farmaceutskih proizvoda, sa ciljem da se za naše kupce donesu nova, lakša za upotrebu, brža i efikasnija upotreba različitih vrsta proizvoda.

Naša politika vodi nas da svojim klijentima ponudimo najveću vrednost kroz:
• Visokokvalitetne proizvodi
• Najbolju i komfornu upotrebu zdravih proizvoda
• Brze i efikasne rezultate

Politika Masterpharm-a je da raste i da se razvija kroz zadovoljne kupce, sigurno i privlačno radno mesto za svoje zaposlene i kroz dobro razvijene odnose sa dobavljačima. Zadovoljstvo kupaca postiže se sjajnom ponudom koja prevazilazi potrebe i očekivanja kupca, integracijom znanja i iskustava.

Za naše zaposlene pružamo kontinuirano stručno usavršavanje i edukaciju koja omogućava kompaniji da prati globalne trendove i da bude konkurentna na tržištu.

Masterpharm poštuje sve zakone i propise, a u našim rešenjima nudimo posebnu pažnju zaštiti životne sredine.

masterpharm vitamini u spreju

Vitamini u spreju

masterpharm flaster u sprejumasterpharm flaster u spreju

Flaster u spreju

masterpharm rukavice

Rukavice